Best Western Hotel Jurata

ul. Świętopełka 11, 84-141 Jurata
tel.: +48 58 675 21 40
fax: +48 58 675 24 20


Rezerwacje grupowe, konferencje, szkolenia


Rezerwacje indywidualne, oferty specjalne

tel.: +48 58 675 21 40
mobile: +48 609 501 236
fax: +48 58 675 24 20

recepcja@hotel-jurata.com.pl

Do zdjęcia wykorzystano Google Maps

Zwróćcie Państwo uwagę na dojazd do naszego hotelu – większość systemów nawigacyjnych podaje błędne wskazówki. Należy skręcić w lewo z ulicy Wojska Polskiego w leśną drogę za przystankiem autobusowym, na przeciwko delikatesów Jurata. W razie wątpliwości – poprosimy o telefon do recepcji: 58 675 21 40, chętnie pomożemy Państwu dotrzeć do hotelu.

W pobliżu hotelu przebiega linia kolejowa, zapewniająca połączenia z Trójmiastem oraz innymi miejscowościami Mierzei Helskiej.

Numer konta

Bank PKO BP 37 1020 1042 0000 8002 0326 3191, Chopin Airport Development Sp. z o. o. ,ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa


Klikając wyślij przyjmuje Pan/Pani do wiadomości i wyraża zgodę na wykorzystywanie Pana/Pani danych osobowych dla celów świadczenia usług i dostawy produktów, realizacji rezerwacji i innych zadanych przez Pana/Panią operacji, zapewnienia obsługi Klienta poznawania potrzeb Klienta, umocnienia wzajemnych stosunków, składania Panu/Pani ofert specjalnych i prowadzenia promocji. Ponadto aby zrealizować powyższe cele, Pana/Pani dane osobowe zostaną wprowadzone do bazy danych administrowanej przez firmę Chopin Airport Development Sp. z o.o.
TakChciałby/chciałabym otrzymywać oferty specjalne, informacje na temat wydarzeń i promocji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej i listownie od Hotelu i firmy Chopin Airport Development Sp. z o.o. i wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w tym celu.

Best Western Hotel Jurata jest zarządzany przez Chopin Airport Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000047774, o kapitale zakładowym 141.730.300,00 zł (NIP 522-24-82-605, REGON 016046030)